Odkaz najdete přímo ZDE !!! :-)  

 

Metoda

kurzy1Go Kids English je založena na metodě, která učí děti angličtině tak, jako by to byla jejich mateřština. Tedy přirozeně zábavnou formou při hrách a písničkách. A protože se v raném věku vlastně vše učí zároveň, jsou tyto kurzy hodinami her, hudby a cvičení, která probíhají v angličtině a pomáhají dětem kromě angličtiny i v psychomotorickém vývoji.

Proč začít brzy

Osvojení cizího jazyka v raném věku se už nepovažuje za žádný luxus, neboť významnou měrou přispívá ke kognitivnímu vývoji dítěte a rovněž mu dává výhodu v budoucnu uspět na stále globalizovanějším trhu.

Nedávný vědecký výzkum prokázal, že nemluvňata, batolata a předškoláci disponují jedinečným vybavením snadno se naučit jeden i více jazyků.

dogVědci zjistili, že děti ve věku do 6 měsíců slyší a dokážou rozlišit všechny zvuky každého lidského jazyka. Tuto schopnost začínají ztrácet okolo 6-9 měsíců, když se začnou učit svoji rodnou řeč. Když však kolem sebe ve velmi raném věku slyší zvuky jiných jazyků, tyto zvuky se jim „otisknou“ v mozkových buňkách a později pro ně bude snazší se příslušné jazyky naučit. Budou dokonce schopné mluvit bez cizího přízvuku!

Výzkum rovněž dokazuje, že malé děti, které se jazyk naučí do pěti let, mají tendenci být šikovnější při čtení a při psaní ve svém primárním jazyce, mají lepší analytické i sociální schopnosti a také širší slovní zásobu, než jejich vrstevníci, kteří ovládají jen jeden jazyk.

Cizí jazyk u nemluvňat:

• Seznámí nemluvňata s rytmem jiných jazyků.
• Stimuluje tu část mozku, která zpracovává jazyk, a jsou prokázány i přínosy pro vývoj jazyka.
• Je pro děti a rodiče zábavným způsobem, jak se sblížit při společném programu spojeném se sledováním a posloucháním nových slov. kurzy2

Cizí jazyk u batolat a předškoláků:

• Začínají pochytávat slovní zásobu a používat ji v každodenní mluvě.
• Batolata si uvědomují, že každé anglické slovíčko má ekvivalent v cizím jazyce, což podporuje rozvoj kognitivních schopností.
• Osvojí si lepší přízvuk a berou učení cizího jazyka jako zábavu! Přečtěte si vědecký výzkum o přínosech učení cizího jazyka v raném věku.

Na čem je program Go Kids English založen

Mezi narozením a pátým rokem je schopnost učit se několika jazykům lidskému mozku vrozena. Po pátém roce se toto tzv. okno otevřených příležitostí začíná uzavírat a exponenciálně se zvyšuje i úsilí vynaložené na zapamatování nového jazyka.

kurzy3Program Go Kids English vychází z klinického výzkumu dětského vývoje, vědy o nervovém výzkumu a jazykovědy a je určena pro rodiny, které chtějí využít právě té krátké doby, kdy jsou jejich děti schopny se snadno naučit více než jeden jazyk.


Materiály pro nemluvňata a batolata jsou licenčními materiály firmy Baby Signs, které jsou vyvinuty profesorkami vývojové psychologie Lindou Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. na základě dlouholetého výzkumu v oblasti vývoje komunikace u dětí do 3 let. DVD jsou na jejich námět vytvořena týmem oceněným v oblasti multimediálních programů pro děti v této věkové kategorii a jsou velmi oblíbené dětmi a rodiči na celém světě.


butterflyRodiče spolu s medvídkem BeeBo, který je průvodcem ve videích (děti ho budou znát i z hodin angličtiny), budou schopni s dětmi interaktivně sledovat program doma a to i pokud sami angličtinu dobře neznají. Materiály pro domácí použití maximálně podporují učení jazyka cestou strukturované a povzbudivé interakce mezi rodičem a dítětem.


Snadno zapamatovatelné texty písniček a veselé melodie obohacené o zvukové efekty, které podpoří dětskou fantazii a rozveselí, jsou ideální hudbou k podbarvení běžných dětských her a aktivit doma a nedocenitelným pomocníkem při cestách autem.


Pokud budou děti angličtinu denně slýchat z těchto zábavných videí a písniček, bude to vhodným doplňkem týdenních hodin angličtiny a podpoří to jejich celkové učení nového jazyka.

Kurzy programu Go Kids English jsou založeny na poznání, že nejlepší a nejpřirozenější způsob, jak děti něčemu naučit, je představit nové informace v rámci běžného života zábavnou interaktivní formou. Stejně tak, jako se děti naučí svou mateřštinu během každodenní komunikace, her, čtení knížek, sledování dětských videí a jiných běžných aktivit, tak se v tomto raném věku dokáží naučit i další jazyky zcela přirozeně stejným způsobem, jako se učí svou mateřštinu.

Právě proto jsou kurzy angličtiny Go Kids English pro miminka a batolátka vlastně hodinami dětských her, zpívání a cvičení, které navíc probíhají v angličtině. Děti si tedy kromě učení angličtiny také rozvíjí motoriku (hry s tunelem, padákem apod.), hudební cit (rytmus a melodii při veselých písničkách) a v neposlední řadě i sociálně komunikační dovednosti ve styku s dospělými či vrstevníky.

Program je inspirován kurzy Baby Signs, které byly vyvinuty profesorkami vývojové psychologie na Kalifornské universitě. Při kurzech se používá instruktážní loutka medvídka BeeBo, který je průvodcem každého kurzu. Celý průběh kurzu je veden v angličtině. Součástí kurzu jsou audiovizuální materiály pro domácí použití, aby dítě bylo vystaveno angličtině i doma.

Výzkum

Období krátce po narození a rané dětství poskytuje ideální příležitost, kdy můžete své dítě zcela ponořit do cizího jazyka. Děti získávají schopnost porozumět mnohem dříve, než se naučí mluvit, a prostředí bohaté na jazyky je pro ně velmi přínosné. Je to proto, že se učí poslechem. Z výzkumu je patrné, že čím více slov děti slyší, tím rychleji se naučí mluvit. Častý každodenní styk se slovy a aktivní sociální zapojení pomáhají k dokonalejšímu vývoji mozkových drah, které podporují učení jazyků.


„Nemluvňata a malé děti mají již od narození neuvěřitelnou schopnost učit se a jedinečné vybavení na to osvojit si základní stavební kameny jednoho či více jazyků,“ uvedla Dr. April Benasichová, ředitelka Laboratoře pro studium raného období dítěte v Centru pro molekulární a behaviorální vědu o nervovém systému na Rutgers University. „Mozek při svém vývoji mimovolně mapuje zvyky a obrysy jazyků, které jej obklopují, a zaznamenává vzory a jemné rozdíly mezi zvuky. Je to ideální doba, kdy děti seznámit s cizími jazyky a povzbudit je k učení více jazyků.”

waterNemluvňata a malé děti dokážou rozlišit zvuky jakéhokoliv jazyka na světě. Miminka slyší hlas své matky ještě před narozením a jako novorozenci poznají rytmus svého rodného jazyka. Dítě rozumí zvukům všech jazyků na celém světě a dokáže je rozlišit hned po narození. Nejmenší součásti zvukové stránky řeči či základní stavební kameny jazyka se nazývají fonémy a z opakovaných studií plyne, že dospělí nejsou ke vnímání fonémů naladěni tak dobře, jako nemluvňata.

Proč mají malé děti tuto výhodu? Člověk potřeboval jazyk co nejdřív ke svému vývoji. Čím dříve se naučil mluvit, tím větší šanci měl na přežití. Mohl rychle reagovat na spásné příkazy, jako „Stop!“ nebo „Utíkej!“. Jakmile se osvojování jazyka rozběhne, věnuje mozek energii jiným věcem, a nepoužívané funkce slábnou.

V pěti letech se tzv. okno otevřených příležitostí pro učení v raném věku začne uzavírat. Děti se naladí na svůj rodný jazyk (nebo jazyky) a postupně ztrácí schopnost rozpoznat jemné zvukové nuance (fonémy) u cizích jazyků. Jejich vrozená schopnost postupně slábne a v pěti letech o ni začnou přicházet. Když se lidé seznámí s novými cizími zvuky později, nejsou již schopni rozpoznat rozdíl, a tudíž je pro ně mnohem obtížnější tyto zvuky napodobit.

Vždy, když dítě přijde  do styku s cizím jazykem, zdokonaluje se u něj i vývoj primárního jazyka a jeho celkové kognitivní schopnosti. Přestože vědci dál zkoumají, jak snadno a rychle si dítě osvojuje jazyk, odborníci se již shodli na nutnosti upustit od myšlenky, že bilingvismus může být pro malé dítě matoucí. „Tuto hypotézu jednoznačně vyvrátili ve své studii Elizabeth Pealová a Wallace Lambert na McGill University v Montrealu, v níž dokázali, že bilingvní děti mají nad monolingvními obecně převahu v celé řadě inteligenčních testů a různých stránek úspěchů ve škole.

O souvislosti mezi bilingualitou a lepším IQ hovoří i výsledky výzkumu týmu Dr. Andrea Mechelliho z londýnské University College London otištěné v časopise Nature, které dokázaly, že hustota šedé kůry mozkové na snímcích levé částibutterflymozku byla u bilingvních dětí větší než u dětí, které mluvily jen jedním jazykem. Levá strana mozku zpracovává informace a kontroluje různé aspekty smyslového vnímání, paměti a řeči. Dr. Mechelli zjistil, že zvýšení hustoty je nejvýraznější u dětí, které se naučily cizí jazyk do pěti let.

Program Go Kids English staví na přirozené schopnosti osvojení jazyka. Z výzkumu je patrné, že děti se učí nejlépe, když si s nimi ti, co o ně pečují, aktivně hrají a přitom pojmenovávají předměty a činnosti z každodenního života. Základní součástí vývoje primárního jazyka dítěte je, že dítě opakovaně vidí předmět, slyší, jak se pojmenovává, a pak stejné jméno opakuje. Tato metoda je využita jak při hodinách vedených vysoce kvalifikovanými lektory, tak na videích k programu, kterou jsou koncipovány na základě tohoto přirozeného způsobu učení. 

Program Go Kids English dále využívá zábavu a zabrání do hry a staví na tom, že děti přirozeně rádi všechno opakují. Děti si snadno zamilují medvídka BeeBo, který vystupuje v roli učitele a průvodce jak v kurzech, tak i ve videích a jiných materiálech. BeeBo zve malé žáčky, aby si s ním zadováděli, a přitom je zároveň učí jazyk spolu se skutečnými dětmi při každodenních aktivitách, jako je jídlo, koupání, hraní v parku a spinkání.

Na všech DVD  a CD jsou použity hlasy rodilých mluvčích  a upotřebená slova se opakují v pravidelných intervalech. Každé DVD je zaměřeno na výuku šesti základních slov a s nimi spojených frází, které si batole běžně osvojuje ve svém rodném jazyce, a tak poskytuje základní stavební bloky pro osvojení jazyka.