Rozvoj emoční inteligence - cesta ke spokojenosti a úspěchu        (0-3 roky)

 

Převratný výzkum z konce 90. let prokázal, že emoční inteligence (EQ) je pro úspěšnost a spokojenost jedince důležitější než jeho IQ. EQ narozdíl od IQ je z převážné většiny ovlivněna prostředím a zejména výchovou. Děti s vysokým EQ jsou více soucitní s ostatními, snadněji navazují přátelství, lépe spolupracují, jsou velkorysí a méně agresivní, lépe jim to jde ve škole, méně častěji se u nich vyskytuje strach a deprese, jsou schopné si vytvořit hluboké a dlouhotrvající vztahy během života.

Co je to EQ

 

Emoční inteligenci (zkráceně EQ) bychom mohli charakterizovat jako komplex emočních schopností a dovedností, které nám pomáhají především v komunikaci s ostatními lidmi. Je to schopnost ovládat vlastní emoce, empatie a sociální dovednosti. Má vliv na sebeuvědomění, sebeovládání, motivaci, a společenskou obratnost.

Emoční inteligence se stala středem pozornosti když Daniel Goleman v roce 1995 vydal knihu převratného významu Emoční inteligence, proč může být důležitější než IQ (Emotional Inteligence Why It Can Matter More Than IQ). Vysvětluje v ní, že emoční inteligence má na spokojenost a úspěchy člověka větší vliv než výše jeho IQ.

Manažeři velkých firem platí vysoké částky za kurzy emoční inteligence, které jim mají pomoci v jejich osobním i pracovním rozvoji. Ale emoční inteligence, stejně jako mnoho ostatního, se začíná rozvíjet již v raném věku. Dalo by se tedy říci, že dohánějí to, co jim v dětství nebylo dáno.

SEMINÁŘ PRO RODIČE

 Během semináře se dozvíte více o emocích, emoční inteligenci, kdy, jak a proč jí rozvíjet, dozvíte se o typech vrozeného charakteru pozorovatelného již v prvních měsících života, co je důležité při tvorbě bezpečné vazby s Vaším miminkem, a jak řešit problémové situace. Obsah je zaměřen na rozvoj dětí od narození do 3 let. Seminář je veden interaktivní a zábavnou formou, ve které nechybí ani diskuze a praktické příklady jak uvést teorii do běžných životních situací s miminkem a batolátkem.

Délka semináře je přibližně 1,5 až 2 hodiny a v ceně je zahrnutý i pracovní sešit A4(28 stran), který obsahuje teorii i praktická cvičení a pomůže Vám využívat nově nabyté informace v praxi.

 

Pracovní sešit EQ

Pokud se Vám bude první seminář líbit, máte možnost se zaregistrovat na pokračovací seminář.

 

První seminář: 320 Kč (včetně pracovního sešitu)

Pokračovací seminář: 199 Kč

 

Momentálně není vypsaný žádný kurz. Máte-li zájem o vypsání kurzu, kontaktujte mě.