Říkáme a kreslíme

úvod

úvod
Zde budete postupně nacházet kresebné hry doprovázené veršovánkami. Úkolem her je postupné rozvíjení jazyka a řeči dětí - chápání, poznávání, rozvíjení řeči a zapamatování - ve spojení s jednoduchými grafickými projevy. Přitom řeč by měla podporovat rozvíjení konkrétních grafických projevů, ale...

—————

Hop a hop

Hop a hop
HOP A HOP PŘES PŘÍKOP, HOPY, HOPY PŘES PŘÍKOPY. obměna: Skákal pes přes oves, přes zelenou louku ...

—————

Houpy, houpy

Houpy, houpy
HOUPY, HOUPY HOUPÁME, VE VODĚ SE KOUPÁME. Obměna: Hou, hou, krávy jdou, nesou mléko pod vodou ...

—————

Točí se

Točí se
TOČÍ SE TO, TOČÍ JAK NA KOLOTOČI. TOČ SE, ANČO, TOČ, MÁME KOLOTOČ.

—————

Letí, letí

Letí, letí
LETÍ, LETÍ LETADLO, POZOR, ABY NESPADLO. LETÍ, LETÍ JAKO DRAK, DOLETÍ AŽ DO OBLAK.  

—————

Motáme a vaříme ..

Motáme a vaříme ..
MOTÁME, MOTÁME KLUBÍČKO, PODÍVEJ SE, BABIČKO.   VAŘÍME, VAŘÍME KAŠIČKU, NA ZELENÉM RENDLÍČKU.       U motání klubíček nacvičíme zprvu jen plynulé kolečko nebo "sluníčko" (kroužením po obvodu). U klubíček můžeme namotávat jednak z obvodu do středu a jednak ze středu směrem k...

—————

A jdeme na to - První kresbičky ....

A jdeme na to - První kresbičky ....
První kresbičky skládá před dítětem dospělý a také sám pomalu říká příslušné doprovodné verše. Jakmile dítě projeví o tuto činnost zájem, kreslí spolu nebo vedle sebe dospělí i dítě - později vytváří dítě jednoduché kresbičky samostatně. Příslušné verše se říkají pomalu po krátkých frázích a s...

—————

AUTO

AUTO
Udělám si dlouhou šišku, na tu šišku přidám stříšku, rozdělím na polovičku. Vpředu světlo - za chviličku uvnitř volant jako kličku. Ještě kola - jedno, dvě - a hned auto pojede.

—————

KOLOBĚŽKA

KOLOBĚŽKA
Jede, jede kočí, kola se mu točí. Dáme pomaličku mezi kola tyčku. I druhá je třeba - od kola se zvedá. Podívej se, ježku, máme koloběžku.

—————

Kocourek

Kocourek
Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko. Přilepíme uši, ať to kočce sluší. Potom ještě očka, ať se kouká, kočka. Pak nosánek, kníry má kocourek milý. Ocáskem si zacvičí náš kocourek kočičí.

—————

Sluníčko

Sluníčko
Podívej se, babičko, namaluji sluníčko. Sluníčko má očka jak nějaká kočka. Vesele se usmívá a tiše si povídá: Svítím, svítím na domy, posvítím i na stromy, svítím také kotěti - ale nejvíc pro děti.

—————

Sova

Sova
Dvě kolečka slepíme, pecky do nich vrazíme. Pak přidáme skobičku, svážem to do uzlíčku, drápky vpravo - drápky vlevo, posadíme to na dřevo. Sova na nás kouká a mrzutě houká.

—————

Zajíc

Zajíc
Koulím, koulím kuličku, pak k ní přidám čepičku, dole malou kličku - a počkám chviličku. Co ti chybí, neposlucho? Jedno ucho, druhé ucho. Zajíc sedí v trávě - asi snídá právě.

—————

Semafor

Semafor
Jedno kolo červené, jedno kolo žluté, jedno kolo zelené - k čemupak to bude? Dáme kola do krabice, postavíme u silnice: Semafor je kamarád - budeme ho poslouchat.

—————

Kočárek

Kočárek
Houpadlo si uděláme, rovnou stříšku na ně dáme a na střechu malou tyčku, spojíme ji do obloučku. Dole přiděláme čáry jako pera pod kočáry - a k nim na koneček dáme pár koleček. Ke kočárku držadla, aby panenka nespadla.

—————