A jdeme na to - První kresbičky ....

A jdeme na to - První kresbičky ....

První kresbičky skládá před dítětem dospělý a také sám pomalu říká příslušné doprovodné verše. Jakmile dítě projeví o tuto činnost zájem, kreslí spolu nebo vedle sebe dospělí i dítě - později vytváří dítě jednoduché kresbičky samostatně.

Příslušné verše se říkají pomalu po krátkých frázích a s potřebnými přestávkami při dokončování jednotlivých grafických prvků, nikdy nespěcháme, naopak záměrně zvolňujeme tempo kresebné (neverbální) i řečové (verbální) aktivity. Dospělý projevuje radost při každém sebemenším pokroku dítěte. Spojování artikulace s motorikou vedoucí ruky vede k lepšímu zapamatování, především ovšem zdokonaluje grafickou a artikulační dovednost dětí.