Hop a hop

Hop a hop

HOP A HOP

PŘES PŘÍKOP,

HOPY, HOPY

PŘES PŘÍKOPY.

obměna: Skákal pes přes oves, přes zelenou louku ...