Otcové ovlivňují vývoj řeči

Otcové ovlivňují vývoj řeči

Otcové ovlivňují vývoj řeči u dvou až tříletých batolat více než jejich matky. Platí to ovšem pouze pro rodiny, kde jsou přítomni rodiče obou pohlaví a kde se na výchově podílejí oba. Čím zajímavější a pestřejší je slovní zásoba otců, tím je vývoj rychlejší a dokonalejší.


Experti z University of North Carolina sledovali dvouleté děti s jejich rodiči během hry a zaznamenávali je videokamerou. Otcové používající bohatší slovní zásobu měli na vývoj řeči u batolat větší vliv než matky.

"Většina dosavadních studií, které se zaměřovaly na vývoj jazyka včasných fázích, se zabývala především vlivem matek. Nové objevy však prokazují, že muži by měli být zapojeni do všech sfér v rodině, především pak do výchovy dětí, neboť u nich výrazně ovlivňují vývoj jazyka a školního čtení," tvrdí doktorka Nadya Panscofarová ze Severní Karolíny.

Vědcům se podařilo rovněž potvrdit vliv výchovy v prvních třech letech života na jazykové schopnosti batolete. Děti z rodin s kvalitní a pečující výchovou od narození ve třech letech mluví mnohem lépe než jejich vrstevníci, jimž rodiče pozornost příliš nevěnují.

Většinou platí, že čím vyšší vzdělání rodiče mají, tím jsou jejich jazyk a vyjadřovací schopnosti složitější a účinek na vývoj řeči u dětí je tak silnější.