Televize škodí batolatům

Televize škodí batolatům

Necháváte malé děti před televizí s nadějí, že něco užitečného pochytí? Výzkumy varují: obrazovka mozek zatěžuje, ale nerozvíjí.

Devět z deseti amerických dětí ve věku do dvou let sleduje pravidelně televizi. Některé stráví před obrazovkou 40 procent času, který neprospí. Jaký to na ně má vliv?

Americký pediatr Dimitri Christakis z University of Washington v Seattlu shrnul výsledky vlastních výzkumů a data ze 78 studií, jež se zabývaly v posledních pětadvaceti letech vlivem sledování televize na duševní rozvoj malých dětí, a došel k závěru, že pozitivní efekty pobytu malých dětí před obrazovkou zatím nikdo neprokázal. Sledováním televizních pořadů se dětem nezvýší slovní zásoba ani vyjadřovací schopnosti. Obrazovka nenapomáhá zvýšení duševního výkonu a neposiluje schopnost soustředění.
„Existují však seriózní důkazy o tom, že sledování televize může malým dětem škodit. Já jsem přesvědčen, že by si rodiče měli dávat pozor na to, jestli děti až příliš nevystavují vlivu tohoto sdělovacího prostředku,“ říká Christakis.

Uvozovky dolníDěti, které před třetím rokem často sledovaly televizi, jsou později více ohroženy problémy se soustředěním. Hůře čtou a méně si pamatují.Uvozovky horní

Stejně odmítavě jako k televizi se americký pediatr staví také k DVD určeným pro děti, o nichž výrobci tvrdí, že jejich sledování napomáhá duševnímu rozvoji malých diváků.

„Taková tvrzení nelze podložit vědeckými důkazy,“ namítá Christakis.
Americká pediatrická akademie nedoporučuje rodičům, aby nechávali děti mladší dvou let koukat na televizi.

„Tato výzva byla sice zveřejněna, ale ví o ní pouze šest procent rodičů,“ stěžuje si Christakis na neutěšený stav.

Studie zveřejněná v lékařském časopise Acta Pediatrica přináší o vlivu televize na mysl malých diváků celou řadu znepokojivých poznatků. Zhruba pětina rodičů přiznává, že nechávají děti koukat na televizi, když chtějí mít pro sebe chvilku volna. Plná třetina amerických rodičů nechává malé děti sledovat televizi v přesvědčení, že „je to dobré pro rozvoj jejich mozku“.
 
Ve skutečnosti některé vědecké studie prokázaly, že sledování televize zpomaluje u dětí rozvoj řeči. Také děti sledující speciální „výchovná“ DVD mají chudší slovní zásobu než děti, které tato DVD nesledovaly.

Rychlé změny zatěžují mozek
Christakis potvrdil, že snáze se děti učí od jiných lidí než podle televize nebo DVD. V jedné studii odborníci sledovali pokrok ve zvládání čínštiny u dětí, které dostávaly lekce přímo od učitele, a u dětí, které sledovaly nahrávku této lekce. Výsledky „živé“ výuky byly jednoznačně lepší.

Děti, které sledují televizi ve věku do tří let, jsou později více ohroženy problémy se soustředěním. Jiné studie zase prokázaly, že děti sledující v útlém věku televizi, dosahují později ve škole horších výsledků. Hůře čtou a méně si pamatují.

Christakis nabízí odpověď také na otázku, proč by mělo mít sledování televize na děti tak negativní vliv. „Jeden z důvodů je fakt, že televize vystavuje děti zábleskům světla, rychlým změnám scén, náhlým střihům, a to jak obrazovým, tak i zvukovým. Tyto podněty mohou vyvíjející se mozek dítěte nadměrně zatěžovat.

Nelze pouštět ze zřetele ani skutečnost, že když se dítě dívá na televizi, nemůže se věnovat jiným aktivitám, důležitým pro jeho duševní rozvoj, například hře nebo komunikaci s rodiči,“ shrnuje své závěry americký pediatr.

zdroj Lidové noviny