úvod

úvod

Zde budete postupně nacházet kresebné hry doprovázené veršovánkami. Úkolem her je postupné rozvíjení jazyka a řeči dětí - chápání, poznávání, rozvíjení řeči a zapamatování - ve spojení s jednoduchými grafickými projevy. Přitom řeč by měla podporovat rozvíjení konkrétních grafických projevů, ale také naopak zvládnuté pohyby rukou a prstů (jemná motorika) by měly dítě podněcovat k řečovému projevu, artikulačním obratnostem a dovednostem.

Cílem těchto her je utváření souhry a součinnosti mezi viděním a grafickým projevem, což je nutným předpokladem pro budoucí úspěšné vzdělávání, především pro ovládnutí čtení a psaní.

Protože u mnoha dětí, které jsou považovány za pravoruké, nemusí být pravá ruka vrozeně vedoucí, je vhodné zpočátku zapojit do pohybových her obě ruce. Pohyby spojené s říkánkou se zprvu dělají ve vzduchu, ať bez "pisátek" nebo s nimi. Potom je možné tyto pohyby zviditelnit třeba na tabuli pomocí křídy nebo navlhčené houbičky (dvou kříd a dvou houbiček) a nakonec na větších papírech pomocí dvou pastelek. Tyto hry je výhodné dělat vestoje, aby pohyby rukou byly přirozené - proto papíry připevňujeme na tabuli nabo pokládáme na pulty.. Ruce se v rytmu říkánky samovolně pohybují v protisměru a navzájem se podporují, takže pohyby jsou plynulé, bez křečovitosti.

ODKAZ NA ZDROJ: ŘÍKÁME SI S DĚTMI, Logopedické hříčky, autor: František Synek, nakladatelství ArchArt ( já jsem zcela náhodou sehnala 5.přepracované vydání r. 2004)

DOPORUČUJI SEHNAT SI TUTO KNÍŽKU A VESELE SE BAVIT SE SVÝMI DĚTMI ..... !!!!!!!!